Ideoita vertaisryhmän sisällöiksi

Seuraavien teemojen kautta on tarkoitus konkretisoida, mitä asioita esimiesryhmässä voidaan käsitellä, ja miten vertaistoiminta voi edetä. Tässä kuvatut sisällöt eivät suinkaan ole ainoita oikeita, vaan niitä on hyvä pitää ideoinnin pohjana. Esitellyistä ideoista ja teemoista voi siis työstää ja muokata omaan työyhteisöön soveltuvan kokonaisuuden. Samoin teemojen järjestystä voi muokata ja muutella oman työyhteisön tarpeiden mukaan.

Teemat, joita esimiesten vertaisryhmässä voidaan käsitellä ja työstää:

Teema 1. Odotukseni ja toiveeni

Teema 2. Yhteiset pelisäännöt – toisaalta positiivinen erityiskohtelu

Teema 3. Esimiestyö & puheeksi ottamisen taito

Teema 4. Minä esimiehenä & erilaiset roolit esimiestyössä

takaisin edelliselle sivulle