Muut esimiehet tukenasi

Tartu kollegaa hihasta: vinkit esimiesten vertaistyöhön (pdf)

Toisinaan yksinäinen esimiestehtävä

Esimiehet kuvaavat olevansa monesti hyvin yksin omassa tehtävässään, ja mahdollisuuksia keskustella oman työn haasteista on rajatusti. Jengoilleen-hankkeessa tehdyissä haastatteluissa nousikin vahvasti esiin, että esimiehet kaipaavat foorumia, jossa voivat keskustella luottamuksellisesti muiden esimiesten kanssa omaan työhönsä ja työntekijöiden työkyvyn muutoksiin liittyvistä pulmakohdista.

Yksi ratkaisu tähän haasteeseen on esimiehistä koostuva luottamuksellinen ryhmä, jossa keskustellaan tavoitteellisesti esimiestyöstä sekä siihen liittyvistä haasteista ja voimavaroista.


Mikä on esimiesten vertaisryhmä ja mihin sitä tarvitaan?

Esimiesten on luottamuksellisessa pienryhmässä käsitellään esimiestyötä eri näkökulmista. Se koostuu esimiehistä, jotka kaipaavat työssään mahdollisuutta keskustella sekä esimiestyön pulmakohdista että työn palkitsevuudesta ja innostavuudesta. Samalla foorumi mahdollistaa työkyvyn muutoksiin ja työntekijöiden tukemiseen liittyvien teemojen yhteisen käsittelyn. Näin voidaan pohtia omien kollegoiden kanssa kysymyksiä, joita jokainen pohtisi muuten yksin.

Esimiesten vertaisryhmä tarjoaa areenan, jossa voidaan yhdessä arvioida, onko keskusteltavasta asiasta hyvä tehdä yhteisiä linjauksia ja sopimuksia, jotka edistävät työntekijöiden työhyvinvointia, tasa-arvoista kohtelua ja työprosessien sujuvaa etenemistä.

Esimiehet ovat usein myös itse hyvin sitoutuneita työhönsä, jolloin omien voimavarojen tunnistaminen ja arvioiminen voi olla vaikeaa – tällöin palautteen saaminen muilta tukee osaltaan esimiesten omaa hyvinvointia. Esimiesten vertaisryhmän lähtökohtana onkin saada vertaistukea esimiestyöhön ja mahdollistaa samalla esimiesten keskinäinen rakentava palaute.

Mikäli kiinnostuit esimiesten vertaisryhmistä, seuraavista linkeistä saat lisätietoa.

Vertaisryhmän käynnistäminen

Ideoita vertaisryhmän sisällöiksi