Tunnista muutokset työkyvyssä

Toisinaan työtoveri uupuu, kärsii mielenterveysongelmista tai päihteiden väärinkäytöstä. Työkyvyssä tapahtuvat muutokset tulisi tunnistaa ajoissa, jotta niihin voitaisiin puuttua. On hyvä ymmärtää miksi tämä on niin tärkeää kaikille osapuolille työelämässä ja itse yrityksen menestymiselle.

Miten sitten tiedämme milloin ihminen on tuen tarpeessa? Miten mielenterveys- ja päihdehaitat näkyvät työssä? On olemassa keinoja tunnistaa ja näitä on hyvä hyödyntää. Omista mielenterveys- ja päihdeongelmista puhuminen avoimesti ei ole kovin yleistä, eri tavoin nämä kuitenkin näkyvät myös työelämässä. Tärkeätä on myös nähdä, että meillä on työyhteisössä monia mahdollisuuksia erilaisissa kohtaamisissa päästä tunnistamaan muutoksia työkyvyssä.

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset -dioista löydät tukea tunnistamisen haasteeseen.