Teema 4. Minä esimiehenä & erilaiset roolit esimiestyössä

Vertaisfoorumin neljäs teema haastaa esimiehet tutkimaan sekä omaa esimiestyötään että itseään ja erilaisia roolejaan esimiestyössä. Taustalla on ajatus, että hyvinvoivalla esimiehellä on paremmat valmiudet tukea työyhteisöä ja toteuttaa laadukasta työkykyjohtamista. Minun pitää lisätä tähän lukuun vielä linkityksiä työkykyjohtamiseen.

Roolikartta on yksinkertainen tapa tehdä näkyväksi esimiestyöhön liittyviä erilaisia rooleja ja niiden suhteita toisiinsa. Vertaisryhmässä osallistujat voivat saada myös toisiltaan palautetta erilaisista esimiestyöhön liittyvistä rooleista – miten roolit esimerkiksi näyttäytyvät muille. Lisätietoja roolikarttatyöskentelystä ja sen lähtökohdista löytyy mm. Ristikankaan, Aaltosen ja Pitkäsen (2010) teoksesta Asiantuntijasta esimies – innostusta ja arvostusta esimiestyöhön.

Tässä yhteydessä roolikartta on mielekästä koota nimenomaan esimiesroolista käsin (eikä esimerkiksi asiantuntijan roolista). Tutustu ohjeistukseen, jossa esimiehen roolikarttaa työstetään vaihe-vaiheelta (teoksesta Asiantuntijasta esimies, 2010). Tämän jälkeen jokainen voi esitellä oman roolikarttansa, ja yhdessä voidaan keskustella esimiestyöhön liittyvistä erilaisista rooleista. Työkykyjohtamisen kannalta mielenkiintoista on pohtia, mitkä roolit painottuvat, kun esimies kohtaa henkilön, jonka työkyvyssä on muutoksia.

takaisin edelliselle sivulle