Reagoi ajoissa

Kun reagoit työkyvyn laskuun ajoissa, pääset todennäköisemmin hyviin tuloksiin.

Puuttuminen toisen ihmisen tilanteeseen ei ole aina helppoa, vaikka tarjous tuesta olisi tehty vilpittömästi ja hyvässä tarkoituksessa. Kun on huoli toisesta, on myös oikeus ja velvollisuus reagoida.

Puheeksi ottamiselle on olemassa hyviä käytäntöjä ja työyhteisössä on luontevia tilaisuuksia ottaa asioita puheeksi ja reagoida tilanteen vaatimalla tavalla.

Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, varhainen puuttuminen ja kehityskeskustelut -dioista löydät tukea vaikean asian puheeksi ottoon.

Katso myös nämä: Kehityskeskusteluista ja palautteen annosta

ja http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1064993

Vastaa