Yhteystiedot

Jengoilleen-hanke (Osatyökykyiset työyhteisössä) on vuosina 2013-2014 toteutettu, Työsuojelurahaston rahoittama ja Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima ja se on jatkoa Työmieli-hankkeelle (www.tyomieli.fi). Hankkeen kohderyhmänä ovat lähiesimiehet, sillä heidän osaamisestaan riippuu paljon, lähtevätkö asiat työyhteisössä ajoissa oikeaan suuntaan. Sairauspoissaolojen väheneminen ja enneaikaisen eläköitymisen välttäminen aikaansaavat myös isoja kustannussäästöjä.

Työterveyden, luottamusmiesten, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon edustajien kanssa on pilotoitu, miten voidaan yhdessä parhaiten tukea työssä jaksamista. Jengoilleen-hankkeessa on järjestetty mm. käytännönläheisiä koulutuksia (yhteisiä ja yrityskohtaisia), esimiesten ja muiden avainhenkilöiden vertaistuen ryhmiä, yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Kauppakamarien, työmarkkinatoimijoiden, vakuutusyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja valtakunnallisten asiantuntijaorganisaatioiden (mm. Vates-säätiön) kanssa on keskitytty tiedotukseen.

Kiinnostuitko? Jatkossa koulutuksesta, vertaisryhmistä ja työnohjauksesta voi kysyä Satakunnan ammattikorkeakoulusta koulutussuunittelija Anne Rouhelolta, puh. 044 710 3554, anne.rouhelo@samk.fi.

Kaarina Latostenmaa
Projektipäällikkö
044 710 3662
kaarina.latostenmaa@samk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maamiehenkatu 10, 28500 Pori
Sinikka Kyngäs
Projektisihteeri
044 710 3421
sinikka.kyngas@samk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
PL 520, Tiedepuisto 3, 28601 Pori

Osatyökykyiset työyhteisössä – käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille

Hankkeen vastuuhenkilö: Tuula Rouhiainen-Valo, Osaamisaluejohtaja, Hyvinvointi, SAMK

SAMK
Työsuojelurahasto