Teema 1. Odotukseni ja toiveeni esimiesten vertaisryhmälle

Vertaisryhmän aluksi on tärkeää avata, millaisia odotuksia ja toiveita osallistujilla on yhteisille kokoontumisille. Koska vertaisryhmän vetäjä/käynnistäjä on usein ulkopuolinen toimija, työskentelyn aluksi osallistujien on hyvä kertoa lyhyesti myös omista työtehtävistään ja työnkuvistaan.

Omien odotusten ja toiveiden käsittelyn voi toteuttaa monella tapaa. Seuraavassa on eriteltynä muutamia apukysymyksiä, joilla yhteisen pohdinnan voi käynnistää:

– Miksi lähdin mukaan?
– Mitkä asiat/tilanteet omassa esimiestyössäni ovat sellaisia, joista toivoisin voivani
    keskustella yhdessä muiden esimiesten kanssa?
– Mikä mielestäsi on esimiehen rooli ja tehtävä, kun työntekijän työkyvyssä tapahtuu
    muutosta? Millaisia omakohtaisia kokemuksia sinulla mahdollisesti on aiheesta?
– Entä mitkä asiat ylipäätään koen esimiestyössä vaikeina? Entä antoisina?
– Missä asioissa koen esimiehenä olevani/jääväni toisinaan yksin?
– Listaa lopuksi 2-5 teemaa, joista toivoisit esimiesfoorumissa keskusteltavan.

Esimiesryhmän käynnistyessä on tärkeää korostaa työskentelyn luottamuksellisuutta – kaikki käsitelty jää ainoastaan osallistujien tietoon. Sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn tarkoittaa myös yhteisiin istuntoihin osallistumista ajallaan, ja irtautumista siksi ajaksi muista työtehtävistä. Ajankohdista sovitaan yhdessä ryhmän kesken. Tapaamisia on hyvä pitää säännöllisesti 3-4 viikon välein, jotta asia etenee ja pysyy vireillä.

takaisin edelliselle sivulle