Vertaisryhmän käynnistäminen

Yleensä esimiesten vertaisryhmän osallistujat ovat samasta organisaatiosta/yrityksestä. Esimiesten vertaisryhmän toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että jokainen osallistuja tulee mukaan vapaaehtoisesti, omasta halustaan ja tarpeestaan. Sopiva ryhmäkoko vaihtelee osallistujista ja heidän tarpeistaan riippuen. Jotta jokainen ryhmäläinen pääsee kunnolla osallistumaan vertaisryhmässä käytäviin keskusteluihin, sopiva ryhmäkoko voisi olla noin 3-8 henkeä.

Esimiesten vertaisryhmässä on hyvä olla ainakin alussa mukana ulkopuolinen vetäjä, joka on perehtynyt ryhmädynamiikkaan sekä oman työn analysointiin. Näin vertaisryhmä saadaan napakasti liikkeelle, ja keskustelu pysyy yhdessä sovituissa teemoissa. Ulkopuolisella vetäjällä on myös hyvät edellytykset kysyä ryhmältä asioista ja ilmiöistä, jotka ovat ryhmän esimiehille arkipäivää, mutta joiden tutkiminen uudesta näkökulmasta voisi viedä asiaa toivottuun suuntaan. Kun vertaisryhmä on saatu hyvin käyntiin, ryhmä voi toki jatkaa omatoimisesti, ilman ulkopuolista vetäjää.

Vertaisryhmän ajankohdista sovitaan yhdessä ryhmän kesken. Tapaamisia on hyvä pitää säännöllisesti 3-4 viikon välein, jotta käsitellyt asiat syvenevät ja foorumi pysyy vireänä. Yhden tapaamisen kesto on ryhmän koosta ja toiveista riippuen 1,5 – 2 tuntia. Näin keskustelulle on hyvin aikaa, mutta toisaalta osallistujat jaksavat syventyä aiheisiin riittävän intensiivisesti.

Kun esimiesten ryhmä on saatu kokoon, ja tapaamisajat hahmoteltua, on tärkeää sopia vertaisryhmässä käsiteltävistä teemoista. Ideoita tähän saat TÄSTÄ.

edellinen sivu