Pelisääntötyöskentelyn ja positiivisen erityiskohtelun teemojen käsittelyn voi käynnistää esimerkiksi seuraavien apukysymysten kautta:

a) Jo olemassa olevat pelisäännöt ja positiivisen erityiskohtelun tavat:

 • Mistä asioista työyhteisössäsi on jo sovittu pelisääntöjä?

  • Mitkä näistä pelisäännöistä todella toimivat arjessa? Mitkä eivät?
  • Mitkä sovituista säännöistä kannattaa siis säilyttää ja mitä ehkä olisi syytä muuttaa?
 • Entä missä asioissa ja minkä pelisääntöjen kohdalla työyhteisössäsi hyödynnetään jo nyt positiivista erityiskohtelua?

b) Tarvittavat uudet pelisäännöt ja positiivisen erityiskohtelun tarpeet:

 • Mistä asioista mielestäsi pitäisi sopia ja tehdä selkeä uusi pelisääntö?
 • Mitä ehdottamiesi pelisääntöjen kautta voidaan saavuttaa, eli mitä etua uusista pelisäännöstä on?
 • Entä missä tilanteissa positiiviselle erityiskohtelulle olisi mielestäsi tarvetta, mutta mahdollisuutta tähän ei vielä hyödynnetä riittävästi?

c) Tärkeimpien pelisääntöjen valitseminen ja positiivisen erityiskohtelun menettelytavat:

 • Mitkä pelisäännöistä (vanhoista ja uusista) ovat kaikkein tärkeimpiä? Valitkaa 5-10 keskeisintä pelisääntöä.

  • Ovatko nämä valitut pelisäännöt helposti ymmärrettäviä (miten tulee menetellä)?
  • Miten uuden pelisäännön toteutumista voidaan seurata ja arvioida – ja kenen vastuulla pelisäännön noudattamisen seuraaminen ainakin alussa on?
 • Millaisia positiivisen erityiskohtelun menettelytapoja (uusia ja vanhoja) esimiehillä on käytettävissään, ja miten varmistetaan, että kaikki esimiehet ovat niistä tietoisia?

Kun jatkotyöstöön valittuja pelisääntöjä sekä positiivisen erityiskohtelun tarpeita ja menettelytapoja on avattu apukysymysten kautta, kannattaa siirtyä miettimään, miten koko työyhteisön näkemyksiä kerätään ja kuullaan asian tiimoilta.

takaisin edelliselle sivulle